Medlemmer af SIF

Cafeen kan udlejes til personer der er aktive udøvere i en afdeling i Solbjerg IF og har betalt Foreningsmedlemsskab i det indeværende år.
Leje af Cafeen kan ske på tider, hvor der ikke afholdes arrangementer i hallen.

Booking af Cafeen til private formål skal ske via Ib Broholt, tlf.: 20 33 86 84, og kan tidligst ske 2 måneder før afholdelse af arrangement.
Hvis ikke Ib træffes, kan Anders Østergaard kontaktes på tlf.: 20 46 59 41.

Max. antal personer: 50.

Lejeren skal være min. 25 år og aktivt medlem af idrætsforeningen.

Lejer skal være til stede under hele arrangementet.

Hvis et medlem af SIF booker SportsCaféen til et ungdomsarrangement er det et krav, at der er mindst to personer på min. 25 år til stede under hele arrangementet. Ved et ungdomsarrangement menes et arrangement, hvor flertallet af gæsterne er under 25 år, og der er alkohol involveret.

Lejer modtager lokalet ”som det er” og forestår selv rengøring – også efter arrangementet.

Booking til private arrangementer afregnes som følger:
Hverdag slut senest kl. 20: kr. 300,-
Lørdag, søndag eller hverdag slut senere end kl. 20: kr. 500,-

Nøgle udleveres tidligst 2 dage før den bookede dato. Udleveret nøgle er personlig og må ikke overdrages til andre. I forbindelse med udlevering af nøgle foretages gennemgang af lokaler og retningslinjer.

Aflevering af nøgle skal aftales med Ib Broholt, og senest 2 hverdage efter arrangementet.
Rengøring omfatter ud over SportsCaféen også gangarealet fra SportsCaféen til yderdør, toiletter samt udendørs arealer.

Afdelinger

Afdelinger under Solbjerg Idrætsforening kan frit låne lokalerne til eksempelvis afslutninger og andre arrangementer i afdelingerne. Afdelingen står selv for at booke SportsCaféen. Afdelingen rengør selv lokalet.

Afdelingerne kan booke SportsCaféen udenfor SportsCaféens normale åbningstid.

Mødelokalet kan også bookes og er ikke begrænset i forhold til SportsCaféens åbningstid.

Generelt

Eventuelle skader på bygning og/eller inventar samt mangelfuld rengøring, afregnes efter regning.
Eventuel manglende tilbagelevering af nøgle medfører opkrævning af betaling for udskiftning af nøglesystem.

SportsCaféen kan ikke bookes af private til i øvrigt offentligt formål og udlejes ikke nytårsaften.

Brug af hal, svømmehal eller omklædningsrum indgår IKKE i leje af SportsCaféen.